Velkommen til Langkilde.dk

Kære Langkilder

Langkilde Selskabet i Danmark byder alle familiemedlemmer velkommen!

Langkilde Selskabet er etableret for familiemedlemmer i Danmark og over hele verden. Vores formål er at fremme sammenholdet i familien, værne om slægtens minder og fremme Langkilders besøg hos hinanden - både nationalt og internationalt. Derudover indsamler og udgiver vi beretninger om familiens virke, primært i form af nyhedsbreve og via familiens hjemmeside.

I Danmark holder vi hvert år en familiedag med generalforsamling, børnekonkurrencer og andre aktiviteter. Hvis det er praktisk muligt holdes familiedagen på Kr. Himmelfarts dag - så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Invitation og program for familiedagen sendes direkte til alle vores medlemmer. Dagen holdes et nyt sted hvert år.

Derudover afholdes der cirka hvert fjerde år en international familiedag, kaldet Reunion. Her mødes Langkilder fra hele verden til samvær, generalforsamling, kulturelle oplevelser, familiefest og meget andet. Invitation og program for Reunion sendes også direkte til alle vores medlemmer.

 

Med venlig hilsen

Langkilde Selskabet i Danmark

 

Nyheder på Langkilde.dk

Kære Familie

12. Juli 2017

Kære familie.Læs mere

Den nye Langkilde.dk hjemmeside er nu online

13. Marts 2015
Den nye Langkilde.dk hjemmeside er endelig komm... Læs mere

Se alle nyheder