Velkommen til Langkilde

Kære Langkilder

Langkilde Selskabet i Danmark byder alle familiemedlemmer velkommen!

Langkilde Selskabet er etableret for familiemedlemmer i Danmark og over hele verden. Vores formål er at fremme sammenholdet i familien, værne om slægtens minder og fremme Langkilders besøg hos hinanden - både nationalt og internationalt. Derudover indsamler og udgiver vi beretninger om familiens virke, primært i form af nyhedsbreve og via familiens hjemmeside.

I Danmark holder vi hvert år en familiedag med generalforsamling, børnekonkurrencer og andre aktiviteter. Hvis det er praktisk muligt holdes familiedagen på Kr. Himmelfarts dag - så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Invitation og program for familiedagen sendes direkte til alle vores medlemmer. Dagen holdes et nyt sted hvert år.

Derudover afholdes der cirka hvert fjerde år en international familiedag, kaldet Reunion. Her mødes Langkilder fra hele verden til samvær, generalforsamling, kulturelle oplevelser, familiefest og meget andet. Invitation og program for Reunion sendes også direkte til alle vores medlemmer.

Med venlig hilsen

Langkilde Selskabet i Danmark

Om Langkilde foreningen

Arbejdet med at danne Langkilde Selskabet startede efter et familiebesøg på Samoa i 1990. Her havde den samoanske del af familien indkaldt til et familiemøde, hvor enkelte danske familiemedlemmer deltog. Efter besøget på Samoa tog Niels Henrik, Niels Jørgen, Niels Einar Langkilde initiativ til at stifte en dansk Langkilde forening.

Langkilde Selskabet blev en realitet ved den stiftende generalforsamling, Kr. Himmelfartsdag, den 28. maj 1992, hvor også vedtægterne til foreningen blev vedtaget. De nyeste vedtægter kan ses under fanen “Foreningen” under L.S. vedtægter.

Nyheder

Månedens Historie – Marts

Bramstrup – stadig i familiens eje Niels Rasmussen Hellfach Langkilde overtog Bramstrup som den første Langkilde i 1848. Niels kom fra Juulskov, da han var adopteret af Hans Peter Langkilde. Hans far var …

Månedens Historie – Februar

    Hollufgaard – en driftig mand rydder op  Historien m Hollufgaard og Langkilde starter sådan set på Langkildegaard. Han Hansen Langkildes førstefødte søn, Hans, valgte nemlig at følge i …